TL Montasje AS anbefaler service på varmepumpa ca. hvert 2. år, avhengig av bruk kan det være behov for service oftere. Regelmessig service gjør at varmepumpen opprettholder den høye effekten den skal levere, holder strømforbruket så lavt som mulig og forlenger levetiden betraktelig. 

Service av varmepumpen omfatter

  • Rensing og desinfisering av innedel
  • Rengjøring av utedel
  • Kontroll av effekt og måling av temperaturdifferanse innedel/utedel
  • Nye batterier i fjernkontrollen
  • Kontroll av isolering
  • Veiledning og hjelp til riktig betjening av varmepumpen

Om man sammenligner et normalt dimensjonert kuldeanlegg eller varmepumpe som går 18 timer om dagen med en bil, «kjører» kuldeanlegget eller varmepumpen tilsvarende en avstand på ca 300 000 km i året.

Vi kan derfor trygt si at kuldeanlegg og varmepumper krever relativt lite vedlikehold. For å få maksimalt utbytte av anlegget er det allikevel viktig med jevnlig og godt planlagt service.

Ved å ha en serviceavtale med oss sikrer du at anlegget tilfredsstiller temperaturene i kjøle- og frysedisker/rom, og at du har et velfungerende kuldeanlegg eller varmepumpe over tid.

Dette betyr et anlegg som til enhver tid bruker så lite strøm som mulig og gir med minst mulig uforutsette kostnader i forbindelse med drift og vedlikehold.